top of page

föreställningar

EpicName

EpicName är en dansföreställning som behandlar näthat, anonymitet och nonsens. Med humor och allvar skildras en kultur som är skapt för och på internet. EpicName är inspirerad av olika internetsidor, forum och memes samt det konstanta flödet av information som internet består av. Under hela föreställningen kan publiken kommentera föreställningen anonymt via smartphones.

 

Kommentarerna projiceras direkt i scenrummet. Varje föreställning är unik och färgas starkt av sin publik då kommentarsfältet alltid fylls med kommentarer från nya personer.

 

EpicName har arbetats fram i nära samarbete med tonsättaren Benjamin Ferm.

När EpicName visas på skolor genomför vi alltid en anslutande samtalsworkshop med publiken, där vi diskuterar näthat och anonymitet. Detta upplägg går självklart att anpassa även till andra sammanhang och åldrar. Föreställningen fungerar som en igångsättare av tankar och känslor som vi sedan bearbetar tillsammans genom interaktiva och upplevelsebaserade övningar där deltagarna själva får ta ställning till olika diskussionsfrågor och reflektera kring sitt eget internetanvändande. Vad är okej att uttrycka anonymt på internet? Upplevs det som skrivs på nätet lika starkt som det som sägs ansikte mot ansikte?

Målgrupp: Från 12 år och upp

Längd: 25 minuter

Hör gärna av er till oss här för mer information om tillhörande dans- och samtalsworkshops, tekniska specifikationer, video, prisuppgifter och paketerbjudanden!

bottom of page